Makroøkonomiske tidsserieanslag (MATIA)


Makroøkonomiske tidsserieanslag (MATIA) er en økonometrisk modell av norsk økonomi som består av autoregressive modeller av orden 1, dvs. AR(1) modeller. Modellen er en ren tidsseriemodell som egner seg for sammenlignings- og evalueringsformål, men ikke for økonomisk effektanalyse. Et hovedformål med MATIA er å belyse utvalgte prognoser i Nasjonalbudsjettet ved hjelp av punkt- og sannsynlighetsanslag laget av MATIA.Sist oppdatert 8. oktober 2019