Makroøkonomiske tidsserieanslag (MATIA)


Makroøkonomiske tidsserieanslag (MATIA) er et system som lager prognoser av norsk økonomi. Systemet er basert på enkle autoregressive tidsseriemodeller. Anslagene til MATIA egner seg dermed godt for sammenlignings- og evalueringsformål, men ikke for økonomisk effekt- eller årsaksanalyse. Et hovedformål med MATIA er å belyse utvalgte prognoser i Nasjonalbudsjettet ved hjelp av punkt- og sannsynlighetsanslag laget av MATIA.

  • MATIA sier... (10. oktober 2020): PDF, data, kode
  • Anslagene til MATIA versjon 2 er basert på en kombinasjon av blanda frekvens og AR(1) likninger.
  • MATIA sier... (8. oktober 2019): PDF, data, kode
  • Anslagene til MATIA versjon 1 er basert på AR(1) modeller. Følgende studie belyser treffsikkerheten til AR(1) modeller: PDF


Sist oppdatert 10. oktober 2020