Last updated 16 May 2011. This webpage is optimised for Mozilla Firefox
Shortcuts: BI ECON - BI FinECON - BI - Useful links

MET 2920: Statistikk for økonomer - OH3 - 10973 (vår 2011)

 • Foreleser: Genaro Sucarrat (genaro.sucarrat [alfakrøll] bi.no), telefon 46 41 07 79, konferansetid torsdag 10-12 (B4-062)
 • It's learning, kursbeskrivelse
 • Pensum, pensumbok: Jan Ubøe (2008), Statistikk for økonomifag. 3. utgave. Oslo: Gyldendal akademisk
 • Dataverktøy: SAS JMP (last ned). Alternativer: SPSS, EViews, R Commander (Gratis/GNU og Åpen Kildekode), eller liknende
 • Nyttige (gratis) oppslagsverk: Metodeleksikon, Caplex, diverse/flere oppslagsverk
 • Tidligere eksamener m/løsningsforslag: Vår 2010, Høst 2010

 • Kalender:

  Dag Dato Sted Kl Innhold [sist oppdatert]

  Man 10/1 C1-010 10-11.45 Introduksjon [17. jan]. Kap. 1: Populasjon og utvalg, median, gj.snitt. Forslag til oppgaver: 1.2, 1.5
  Ons 12/1 C1-020 14-15.45 Kap. 1 (forts.): Standardavvik, varians, kovarians, korrelasjon. Forslag til oppgaver: 1.6, 1.11, 1.14
  Man 17/1 C1-010 10-11.45 Klassens data, litt SAS JMP. Kap. 1 (forts.). Kap. 2: Sannsynlighetsregning, utfallsrom, sannsynligheter. Forslag til oppgaver: 2.2, 2.3, 2.10, 2.11
  Ons 19/1 C1-020 14-15.45 Kap. 2 (forts.). Kap. 3: Kombinatorikk
  Man 24/1 C1-010 10-11.45 Kap. 3 (forts.). Forslag til oppgaver: 3.1 til 3.8, 3.14, 3.20
  Man 31/1 C1-010 10-11.45 Kap. 4: Betinget sannsynlighet. Forslag til oppgaver: 4.7, 4.9, 4.11
  Ons 2/2 C1-020 14-15.45 Oppgavesett 1 m/løsningsforslag (se It's Learning): Oppgaveregning fra kap. 1-4
  Man 7/2 C1-010 10-11.45 Kap. 5: Tilfeldig variabler, forventning og varians. Forslag til oppgaver: 5.5, 5.6, 5.11 og 5.12
  Ons 9/2 C1-020 14-15.45 Kap. 5 (forts.). Kap. 6: Simultane sannsynlighetsfordelinger. Forslag til oppgaver: 6.1 til 6.4
  Man 14/2 C1-010 10-11.45 Oppgavesett 2 m/løsningsforslag (se It's Learning): Oppgaveregning fra kap. 5 med eksempler løst i SAS JMP
  Ons 16/2 C1-020 14-15.45 Kap. 6 (forts.). Kap. 7: Binomisk fordeling. Forslag til oppgaver: 7.1 til 7.3
  Man 21/2 C1-010 10-11.45 Oppgavesett 3 m/løsningsforslag (se It's Learning): Oppgaveregning fra kap. 6
  Ons 23/2 C1-020 14-15.45 Kap. 7 (forts.): Normalfordeling. Forslag til oppgaver: 7.8 til 7.9, 7.13 (MERK: 7.13d) er ikke pensum), 7.20
  Man 28/2 C1-010 10-11.45 Kap. 7 (forts.): Hypergeometrisk fordeling. Forslag til oppgaver: 7.4, 7.5
  Ons 2/3 C1-020 14-15.45 Kap. 8: Estimering, konfidensintervall og t-fordeling. Forslag til oppgaver: 8.1-8.3, 8.7, 8.9
  Man 7/3 C1-010 10-11.45 Oppgavesett 4 m/løsningsforslag (se It's Learning): Oppgaveregning fra kap. 7
  Ons 9/3 C1-020 14-15.45 Kap. 8 (forts.). Kap. 9: Hypotesetesting. Forslag til oppgaver: 9.1-9.3, 9.7, 9.10
  Man 14/3 C1-010 10-11.45 Kap. 9 (forts.)
  Ons 16/3 C1-020 14-15.45 Oppgavesett 5 m/løsningsforslag (se It's Learning): Oppgaveregning fra kap. 8. Kap. 10: Noen spesielle hypotesetester. Forslag til oppgaver: 10.1-10.2, 10.5, 10.7, 10.9, 10.14-10.16
  Man 21/3 C1-010 10-11.45 Kap. 10 (forts.)
  Ons 23/3 C1-020 14-15.45 Oppgavesett 6 m/løsningsforslag (se It's Learning): Oppgaveregning fra kap. 9. Kap. 10 (forts.)
  Man 28/3 C1-010 10-11.45 Kap. 11: Enkel lineær regresjon. Forslag til oppgaver: 11.3-11.6,
  Man 4/4 C1-010 10-11.45 Oppgavesett 7 m/løsningsforslag (se It's Learning): Oppgaveregning fra kap. 10
  Man 11/4 C1-010 10-11.45 Oppgavesett 8 m/løsningsforslag (se It's Learning): Oppgaveregning fra kap. 11. Avslutning
  Tor 28/4 A1-040 14-16.45 Eksamensoppgaveregning med Pål Lauritzen
  Ons 1/6 Eksamen (5 timer)