Last updated 1 December 2011. This webpage is optimised for Mozilla Firefox
Shortcuts: BI ECON - BI FinECON - BI - Useful links

MET 3592 Økonometri - OH1 - 10107 (vår 2011)

 • Foreleser: Genaro Sucarrat (genaro.sucarrat [alfakrøll] bi.no), Telefon: 46 41 07 79, Konferansetid: Torsdager 10-12 (B4-062)
 • It's learning, kursbeskrivelse
 • Pensumbok: Damodar N. Gujarati og Dawn C. Porter (2010): Essentials of Econometrics, 4. utgave, McGraw-Hill
 • Pensum: Forelesninger + kapitlene 1-10 i pensumboka

 • Oppgavesett (fra David Kreiberg sine forelesninger)

 • Dataverktøy: EViews, SAS, SPSS, Gretl (Gratis/GNU og Åpen Kildekode), eller liknende. Hvordan laste ned og installere EViews

 • Arbeidskrav. I løpet av semesteret må to obligatoriske arbeidskrav gjennomføres. Hvert arbeidskrav består av en casebasert oppgave hvor blant annet bruk av programvare inngår. Besvarelsene innleveres individuelt og elektronisk (via It's learning), og fristen for innlevering er ca. to uker etter publikasjon av case

 • Eksamen. Kurset avsluttes med en tre timers individuell "multiple choice" eksamen (100% av karakteren). For å kunne avlegge eksamen så må begge de to obligatoriske arbeidskravene være godkjent. Eksamen vil delvis bygge på et case som utleveres ca. to uker før eksamensdato. Eksamen vil kunne inneholde spørsmål fra hele pensum. Caset skal ikke innleveres, men medbringes som underlag for eksamen.

 • Hjelpemidler til eksamen. Alle hjelpemidler + eksamenskalkulator Texas Instruments BA II Plus™ er tillatt, (merk!)

 • Kalender (forelesningene finner sted kl. 8-10.45):

  Dag Dato Sted Innhold [sist endret]

  Ons 12/1 A1-040 Introduksjon [2. feb]: Kap. 1, repetisjon av grunnleggende statistikk (appendiksene A-D)
  Ons 19/1 A1-040 Dataoppgaver: 1.7a)-c) (data tabell 1-3: Excel, EViews), og B.15, B.16 (data tabell 1.2). Regneoppgaver: A.8-A.9, B.9a)-b), B.11, B.13a)-d). Enkel regresjon [2. feb] (kap. 2 og fra kap 3).
  Ons 26/1 A1-040 Enkel regresjon (forts.). Oppgaveløsning fra oppgavesett 2. Datasett: Huspriser 1 i USA (Excel, EViews)
  Ons 2/2 A1-040 Multippel regresjon [2. feb] (fra kap. 3 og 4). Oppgaveløsning fra oppgavesett 3. Datasett: Auksjonsklokkepriser (Excel, EViews)
  Ons 9/2 A1-040 Enkel hypotesetesting [16. feb] (fra kap. 3 og 4), oppgaveløsning fra oppgavesett 4. Datasett: Huspriser 2 i USA (Excel, EViews)
  Man 14/2 Publisering av arbeidskrav 1 (ca. 20 spørsmål). Pensum: Kapitlene 1-3 og 4 (bare avsnittene 4.1-4.7 og 4.10) + forelesninger
  Ons 16/2 A1-040 Multippel hypotesetesting [16. feb] (F-testing, fra kap. 4). Oppgaveløsning fra oppgavesett 4. Funksjonell form [2. mars] (kap. 5)
  Ons 23/2 A1-040 Funksjonell form (forts.). Datasett: Phillips-kurven i USA (Excel, EViews). Dummy-variabler [9. mars] (kap. 6). Datasett: Timelønn USA (Excel, EViews)
  Ons 2/3 A1-040 Oppgaveløsning fra oppgavesett 6. Dummy-variabler (forts.). Modellseleksjon [24. mars] (kap. 7)
  Ons 9/3 A1-040 Oppgaveløsning fra oppgavesett 7. Gjennomgåelse av Arbeidskrav 1 [9. mars]
  Man 21/3 Publisering av arbeidskrav 2 (ca. 20 spørsmål). Pensum: Kapitlene 1-7 + forelesninger
  Ons 23/3 A1-040 Modellseleksjon (forts.). Multikolinearitet [13. april]
  Fre 1/4 A1-040 Gjennomgang av case (se melding i It's Learning). Multikolinearitet (forts.).
  Ons 6/4 A1-040 Gjennomgang av Arbeidskrav 2
  Ons 13/4 A1-040 Heteroskedastisitet Heteroskedastisitet [27. april], Autokorrelasjon [27. april]. Datasett: Kronekurs data (Excel, EViews).
  Ons 27/4 A1-040 Oppgaveløsning fra oppgavesett 10 og 11. Kommentarer til eksamensprøvecaset [27. april]. Oppsummering av pensum [27. april]
  Tor 28/4 Publisering av eksamenscase. Pensum: Kapitlene 1-10 + forelesninger
  Tor 12/5 Eksamen: Kl. 9-12.00